środa, 25 maja 2016

Konstrukcja ploty z PCV na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie potrzebuje pozwolenia na budowę ani zawiadamiania tego faktu do starostwa powiatowego z wyjątkiem wyjątkowych przypadków.

Stawianie ogrodzenie z plastiku na ogrodzenie i furtkę ze sztachet nie zada zezwolenia na to ani raportowania tego faktu gminie oprócz wyjątkowych przypadków.

Balustrady z PCV na plot i bramkę sztachetowa nie przewyższające wielkości 2,2 m stawiane pośrodku dwoma ościennymi działkami nie zadają żadnych formalności formalnych. Dotyczy to również ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów przy drogach prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy sztachety z PCV na plot i bramę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu winno zawierać rodzaj ogrodzenia, sposób przeprowadzenia jego montażu i proponowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia powinno się dodać oświadczenie o prawie do dysponowania posiadłością w zamiarach budowlanych i jeśli jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasami do konstrukcji sztachetki Winylowe na ogrodzenie i furtkę sztachetowa zadane są wspierające uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Stawianie ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dniach od zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Protest może powstać w sytuacji, kiedy zamierzane ploty z PCV na plot i furtkę ze sztachet jest nieprawidłowe z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej drogi. W przypadku jak planowane sztachetki z PCV na plot i furtę ogrodzeniowaprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie rozpoczęcia prac przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w wypadku ochoty postawienia ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz